75 sätt som FN gör skillnad: Främjar kreativitet och nytänkande 47/75

FN75 - Främjar kreativitet och nytänkande
FOTO: Unsplash/Riccardo Annandale

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad: 

World Intellectual Property Organization, förkortat WIPO, arbetar för att upphovsrätten ska gälla över hela världen för att främja kreativitet och nytänkande. Organisationen ser till att alla länder kan dra nytta av de fördelar som effektiv upphovsrättslagstiftning kan ge. Upphovsrätten förklaras helt enkelt som en mekanism som säkerställer uppfinnarna det erkännande och den vinst de förtjänar. Sådan lagstiftning uppmuntrar mänsklig kreativitet och gör det möjligt för innovativa människor att berika sin omgivning med ny forskning, uppfinningar, konst och kultur.

FN anser att innovation är en viktig källa till välstånd. Den kreativa ekonomin inkluderar också audiovisuella produkter, design, nya medier, scenkonst, litteratur och visuell konst. FN har beskrivit innovation som en sektor i världsekonomin som kan leda till höga inkomstmöjligheter, skapande av arbetstillfällen och exportintäkter. Kultur är ett viktigt verktyg för en hållbar utveckling av mänsklig identitet, innovation och kreativitet.

Andra exempel på hur vi gör skillnad:

Och mycket mer

ShapingOurFuture #UN75

Läs mer om FN:s 75-jubileum här