75 sätt som FN gör skillnad: Minimerar skador orsakade av naturkatastrofer 31/75

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad:

Naturkatastrofer orsakar stora och kostsamma förödelser och kan vara stora hinder för att uppnå FN:s globala mål. FN utarbetar exakta och lättförståeliga prognoser och varningar om vilka faror som hotar i framtiden och hjälper människor att förbereda sig för katastrofer. Målet är att se till att liv och egendom inte går förlorade.

FN:s huvudfokus är att tillhandahålla i hur man kan minska förödelsen och förstörelsen orsakad av naturkatastrofer. För varje tiondel av varje krona som investeras i katastrofförebyggande syfte kan man undvika skador värde 70 gånger mer – en mycket god investering.

Meteorologiska världsorganisationen samarbetar med olika internationella, regionala och nationella organisationer för att förhindra skador från naturkatastrofer. Till exempel koordinerar WMO meteorologiska tjänster i olika länder. Organisationen gör också riskbedömningar och sprider information om farorna med naturkatastrofer. Målet är att minska både mänskliga och materiella förluster.

WMO har genom sina ansträngningar hjälpt till att rädda miljoner människoliv från att gå vilse i både naturkatastrofer och människokatastrofer. Deras varningssystem består av tusentals satelliter och har gjort det möjligt att kunna förutsäga naturkatastrofer med större noggrannhet än tidigare. WMO har också bidragit till att sprida information om oljeutsläpp, kemiska- och kärnkraftutsläpp samt underlätta distributionen av nödhjälp i områden som drabbats av torka.