WHO: Inga bevis för att rökning reducerar risken för COVID-19

FOTO: Unsplash: Luka Malic

Världshälsoorganisationen, WHO, uppmanar forskare och journalister att vara försiktiga med att sprida obekräftade påståenden om att tobak eller nikotin kan minska risken för COVID-19.
– Det finns inte tillräckligt med information för att kunna bekräfta någon koppling mellan tobak eller nikotin i förebyggandet eller i behandlingen av COVID-19, sa WHO i ett uttalande.

Tobak dödar mer än 8 miljoner människor globalt varje år. Mer än 7 miljoner av dessa dödsfall är direkt tobaksbruk och ungefär 1,2 miljoner beror på att icke-rökare utsätts för rök från andra rökare.

Världshälsoorganisationen är också oroade över att rökning är en känd riskfaktor för många luftvägsinfektioner och ökar risken för svåra luftvägssjukdomar. En studie har visat att rökare löper större risk att drabbas av svår COVID-19 jämfört med icke-rökare.

COVID-19 är en infektionssjukdom som främst attackerar lungorna. Rökning försvårar lungfunktionen vilket gör det svårare för kroppen att bekämpa coronaviruset såväl som andra sjukdomar. Tobak är också en riskfaktor för icke-överförbara sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, luftvägssjukdomar och diabetes, vilket gör att människor med sådana sjukdomar löper högre risk att utveckla en svår COVID-19.

– WHO utvärderar ständigt ny forskning, inklusive forskning som undersöker kopplingen mellan tobaksbruk, nikotinanvändning och COVID-19, står det i WHO:s uttalande.

FOTO: Andres Siimon/Unsplash

WHO rekommenderar att rökare vidtar omedelbara åtgärder för att sluta använda tobak och nikotin genom att exempelvis använda nikotinersättning som tuggummi och plåster som är utformade för att hjälpa rökare sluta med tobak.

Inom 20 minuter efter att man har slutat, minskar den annars förhöjda hjärtfrekvensen och blodtrycket. Efter 12 timmar sjunker kolmonoxidnivån i blodomloppet till det normala. Inom 2-12 veckor förbättras cirkulationen och lungfunktionen ökar. Efter 1-9 månader minskar hosta och andnöd.

WHO betonar vikten av etiskt godkänd, högkvalitativ, systematisk forskning som kommer bidra till att främja individers hälsa, och betonar att främjande av obevisade studier kan resultera i negativ effekt på hälsan.