FN lanserar handbok för FN-soldater om konfliktrelaterat sexuellt våld

Kvinnliga FN-soldater i Kongo. FOTO: UN Photo/Michael Ali

I juni 2014 blev tusentals yazidiska kvinnor och flickor tagna som slavar av ISIS. Samma år blev 276 flickor kidnappade och tvungna att gifta sig med medlemmar av terroristgruppen Boko Haram i Nigeria.

I Kongo har tio års konflikt och oro resulterat i utbrett sexuellt våld. I Somalia har kvinnor och flickor blivit utsatta för kidnappning, tvångsäktenskap och gängvåldtäkt av väpnade grupper och militärer.

Alla dessa kvinnor och flickor är offer för konfliktrelaterat sexuellt våld. Begreppet refererar till våldtäkt, sexuellt slaveri, tvingad prostitution, tvingad graviditet, tvångsabort, tvångssterilisering, tvångsäktenskap och annan form av grova sexuella våldshandlingar mot kvinnor, män, flickor eller pojkar som en del av en konflikt.

Aktörer i en konflikt använder sexuellt våld som vapen för att förstöra samhällen. Sådana våldshandlingar utsätter offren för stigma och trauman, och skapar stor instabilitet både inom familjen och samhället.

Offer för sexuellt våld på ett sjukhus. FOTO: UN Photo/Marie Frenchon

Konfliktrelaterat sexuellt våld har traditionellt setts som en konsekvens av krig och konflikt som inte går att undgå, och där med inte ett brott som bör utredas enskilt.

2008 blev konfliktrelaterat våld erkänt av FN:s säkerhetsråd som ett betydligt säkerhetshot som gör det svårt att skapa långvarig fred. Resolutionen skapade ett paradigmskifte gällande konfliktrelaterat sexuellt våld. Idag arbetar FN och andra organisationer för att förebygga sådana våldshandlingar och döma förövarna i enighet med folkrätten.

Konfliktrelaterat sexuellt våld kan anses som antingen krigsbrott, brott mot mänskligheten eller folkmord.

De senaste tio åren har konfliktrelaterat våld fått mycket uppmärksamhet internationellt. FN har gjort mycket för att öka medvetenheten kring våldshandlingar, erbjuda hjälp till offren för sexuellt våld, förhindra liknande brott från att hända och bidra till att straffa gärningsmännen enligt folkrättens bestämmelser. Men det finns fortfarande mycket kvar som behöver göras.

Mänskliga rättigheter-advokat och nobelprisvinnare Nadia Murad i samtal med Säkerhetsrådet. FOTO: UN Photo Evan Schneider

FN:s fredsbevarande styrkor arbetar i områden där civila är utsatta för våldshandlingar och där statsmakten är skör eller satt ur spel. FN:s fredsbevarande personal spelar en viktig roll när det kommer till konfliktrelaterat sexuellt våld, bland annat genom att övervaka och rapportera förekomsten av sådana våldshandlingar.

Med stöd från Norge har FN utarbetat en handbok som ska hjälpa FN-soldater att hantera situationer av konfliktrelaterat sexuellt våld. Handboken har som mål att stärka FN:s respons vad häller denna typen av våldshandlingar.

– Den nya handboken kommer innebära en praktisk guide för de som arbetar i fält för att hindra och hantera när situationer av konfliktrelaterat sexuellt våld uppstår. Det ska också vara ett verktyg för framtida uppdrag. Den ska bland annat användas till att utreda och straffa vid de tillfällen de begått sådant våld och den ska bidra till att beskydda offren för den typen av våld, sa Jean-Pierre Lacroix, vice generalsekreterare i FN:s avdelning för fredsoperationer, under lanseringen den 5:e juni.

– Sexuellt våld kan förstöra inte bara offren, men också deras familjer och deras samhällen i generationer framöver. Alltför ofta kommer förbrytarna undan straff, medan offren lever vidare med sina fysiska och psykiska trauman, ärr och smärtor i åratal. Därför måste vårt svar på sexuellt våld vara en del av freds- och säkerhetsarbetet, sa Norges utrikesminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Varje år sedan 2015 har 19:e juni markerats som Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt. Målet är att öka medvetenheten om den typen av våld och hedra offren och aktörerna som försöker få ett slut på våldshandlingarna.

– [Konfliktrelaterat våld] påverkar både små och stora samhällen, orsakar ihållande cykler av våld och äventyrar internationell fred och säkerhet, sa FN:s generalsekreterare António Guterres för att markera dagen. – Under Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt visar vi vårt stöd till offren.