Aidsepidemin kan utrotas innan 2030

WAD2014 closegap 11 842x596px en

WAD2014 closegap 11 842x596px en

1.12.2014 – Det sjätte millenniemålet om hiv/aids och smittsamma sjukdomar uppnåddes innan deadline år 2015. Nya fall av hiv har minskat med 38 % och bland barn har de minskat med hela 58 % sedan 2001. Vi är även på rätt väg gällande behandling för de insjuknade runtom i världen. I juni 2014 hade 13,6 miljoner människor med hiv tillgång till antiretrovirala mediciner som används i behandlingen av hiv och aids.

Däremot saknar miljoner människor fortfarande tillgång till preventiv vård och behandling. 2,1 miljoner människor smittades med hiv år 2013, och 1,5 miljoner dog av aidsrelaterade orsaker.

Hiv och aids förblir en av de största hälsoutmaningarna i världen, speciellt i låginkomstländer och utvecklingsländer. Det nya, ambitiösa målet är nu att utrota aidsepidemin innan 2030.

Idag firar vi den internationella aids-dagen. UNAIDS globala uppmaning är ”Close the Gap” – minska på klyftan mellan de som har och inte har tillgång till behandling. Om klyftan överbryggas, är chansen att utrota aidsepidemin innan 2030 inte en utopi utan ett nåbart mål.

Under ett möte i Addis Abeba i Etiopien utlyste ledare för kontinentala, regionala och nationella institutioner kampen mot aids som en avgörande prioritet för Afrika. Under mötet diskuterade deltagarna rekommendationerna i årets Fast Track –aidsrapport samt åtgärder för att uppnå målet för 2030. Åtgärder krävs även på andra håll i världen om epidemin skall stävjas.

”Aids-epidemin ökar i Östeuropa, centrala Asien och Mellanöstern, följd av stigma, diskriminering och bestraffande lagstiftning. Stödorganisationer saknar ofta det stöd de själva behöver”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande. ”Ingen får lämnas på efterkälken.”

Idag kommer över 20 borgmästare runtom i världen att underteckna Parisdeklarationen som etablerar mål och samarbete för att accelerera den globala hiv-responsen.

Antalet personer som smittats med hiv i Sverige (461 nya fall 2013) har varit relativt stabilt den senaste tioårsperioden. Heterosexuell smitta är den vanligaste smittvägen i Sverige.

UNAIDS fakta om hiv