Antalet diabetiker väntas fördubblas till år 2030

14.11.2012WHO uppskattar att mer än 346 miljoner människor runtom i världen är diabetiker. Antalet väntas fördubblas till år 2030 om inte åtgärder vidtas. Varje år dör 3,4 miljoner människor av konsekvenserna av för högt blodsocker, och nästan 80 % av dödsfallen sker i låg- eller medelinkomstländer.

I sitt meddelande inför världsdiabetesdagen den 14:e november konstaterade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att diabetes är en utvecklingsfråga. ”De fattiga löper en oproportionerligt hög risk, och de drabbade familjerna blir oftast ännu fattigare. Diabetes är också en börda för den nationella hälsovården och ett hot för alla hittills, med hårt arbete uppnådda utvecklingsframstegen.

WHO uppskattar att dödsfallen orsakade av diabetes kommer att öka med två tredjedelar mellan 2008 och 2030.

Diabetes är en kronisk sjukdom, som uppstår då kroppen inte producerar tillräckligt med insulin, eller då kroppen inte effektivt kan använda det insulin den producerar. Det finns två huvudtyper av diabetes. Orsaken till typ 1 är ännu okänd, och går inte att förebygga med den kunskap vi idag besitter. Typ 2 omfattar 90 % av alla diabetiker runtom i världen, och är till stor del ett resultat av för hög kroppsvikt och fysisk inaktivitet.

En hälsosam diet, regelbunden fysisk aktivitet, normal vikt och rökfrihet kan förebygga diabetes av typ 2.

Världsdiabetesdagen firas den 14 november i åminnelse av Frederick Banting som tillsammans med Charles Best var avgörande för upptäckten av insulin år 1922, med vars behandling man kunnat rädda många diabetikers liv.