Årets befolkningsrapport presenterad

Årets befolkningsrapport handlar om klimatfrågan och kvinnors roll.

Årets befolkningsrapport handlar om klimatfrågan och kvinnors roll.
FN:s befolkningsfond (UNFPA) har lanserat årets befolkningsrapport – State of World Population 2009. Årets tema är ”Att möta en värld i förändring: Kvinnor, befolkning och klimat.”

Enligt rapporten måste klimatarbetet och ett nytt klimatavtal i högra grad ta hänsyn till befolknings- och jämställdhetsfrågor. Kvinnor och barn ofta de som är mest sårbara för effekterna av klimatförändringarna och kvinnors roll måste beaktas i strategier för klimatanpassning och utsläppsminskningar.

Läs rapprten här.