Årets första nyhetsbrev ute nu!

Flickr Stefano Mortellaro 2.0 Generic CC BY-ND 2.0

Flickr Stefano Mortellaro 2.0 Generic CC BY-ND 2.0

22.1.2015 – Det är inte för intet 2015 utpekas som ett avgörande år för världen och FN. I årets första nyhetsbrev tar vi oss en titt på det som kallas post 2015 -agendan för hållbar utveckling. Vad hände med millenniemålen, vilka är de nya målen, och när blir de slutliga?

För att utvecklingsmålen ska kunna implementeras, behövs det såklart även finansiering. Vem ska stå för framtidens utveckling? De nordiska länderna har varit mycket engagerade i frågor om hållbar utveckling och stolsterar med pionjärprojekt gällande miljö och utveckling. Däremot når inte kunskapen om internationella utvecklingsfrågor upp till samma entusiastiska nivå.

Det var precis för att sprida vetskap som NGO Forum, nuvarande Globalt Fokus, år 2010 lanserade kampanjen Världens bästa nyheter i samarbete med FN och Danida. Tanken var även att globala framsteg bör förmedlas som nyheter till läsarna – på ett enkelt och konstruktivt sätt. Nu har Världens bästa nyheter fått vind i seglen och sprider positiva budskap i en global kampanj!

Och sist, men inte minst, har vi talat med Annika Sandlund på UNHCR som är månadens nordiska profil. Under sin karriär har hon fått handskas med bl.a. en krigsherre på Sri Lanka och en tortyrchef i Etiopien.

 Nyhetsbrev: http://unric.org/sv/nyhetsbrev