A-Ö Webbindex

Autister möter fortfarande hinder i vardagen

Autism är en funktionsnedsättning som ofta innebär svårigheter med social kommunikation och att hantera förändringar. Autism är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan påverka flera områden i livet. 1 av 100 barn har autism. Den 2 april är Internationella autismdagen, World Autism Awareness Day. 

Autism, som också kallas autismspektrumstörning ̶ utgör en mångfaldig grupp av tillstånd relaterade till hjärnans utveckling.

Andra kännetecken är atypiska mönster i aktiviteter och beteenden, såsom svårigheter med övergången från en aktivitet till en annan, fokus på detaljer och ovanliga reaktioner på förnimmelser.

Världsautismdagen innebär ett ögonblick för att erkänna och uppmärksamma personer med autism i alla länder och samhällen.

Två animerade personer med pratbubblor med frågetecken
Både autister och icke-autister kämpar för att förstå varandra. Detta är inte nödvändigtvis någon av gruppernas fel, utan motsvarar verkligheten att kommunicera med någon vars hjärnstruktur är väldigt annorlunda än ens egen. Foto: MissLunaRose12/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

”Men runt om i världen fortsätter de att möta hinder för sina grundläggande rättigheter till utbildning, sysselsättning och social integration – som efterfrågas av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 2030 års agenda för hållbar utveckling”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt uttalande i samband med Världsautismdagen.

Förmåga och behov hos autister varierar och kan utvecklas över tiden. Medan vissa personer med autism kan leva självständigt, kan andra ha en allvarlig funktionsnedsättning och kräver livslång vård och stöd.

”Som en fråga om grundläggande rättigheter måste regeringar investera i starkare samhällsstödssystem, inkluderande utbildning och utbildningsprogram och tillgängliga och teknikbaserade lösningar för att göra det möjligt för personer med autism att åtnjuta samma rättigheter som andra”, säger generalsekreterare Guterres.

Tillgängliga vetenskapliga bevis tyder på att det förmodligen finns många faktorer som gör att vissa barn är mer benägna att utsättas för autism, inklusive miljömässiga och genetiska faktorer. Bevis påvisar att barnvaccin inte ökar risken för autism.

För ytterligare information, läs mera här

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19