Ban Ki-moon: Handikappade bör inkluderas i alla delar vårt arbete

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon välkomnar i sitt budskap på den internationella dagen för handikappade, den 3 december, de framsteg som skett i år för att förbättra de handikappades rättigheter. ” Vi har mycket att fira i år. FN:s handikappkonvention trädde i kraft i maj och det var en mycket viktig steg”, konstaterar generalsekreteraren           

I år uppmärksammas dagen en vecka före vi firar att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fyller 60 år. FN firar bägge dagarna med temat ”värdighet och rättvisa för alla”.

Enligt generalsekreteraren fortsätter FN sitt arbete för att säkra, att alla som lever med handikapp kan delta aktivt i samhället ”genom att se till att alla har tillgång till, och är inkluderade i, alla delar av vårt arbete”.

Generalförsamlingen har betonat, att vi för att nå millenniemålen måste inkludera de handikappade i alla processer. Hela 80 procent av de handikappade, över 400 miljoner människor, bor i fattiga länder.

”Jag uppmanar alla regeringar och alla involverade, att se till att handikappade personer är en central del av utvecklingsarbetet. På detta sätt kan vi förbättra integreringen och skapa en bättre framtid för alla människor i samhället,” sade Ban.