Engagera dig!

MDG banner in Swedish

MDG banner in Swedish

Engagera dig!

Engagera dig i FN:s millenniekampanj
"United Nations Millennium Campaign" stöder individer och organisationer runt om i världen som vill engagera sig i arbetet att med att hålla sina regeringar ansvariga för löftena att uppfylla millenniemålen. Mera information om kampanjen hittar du här.

Stå upp mot fattigdomen – Stand Up Against Poverty!
Kampanjen Stand up Against Poverty ordnas i år under veckoslutet 17-19 september. Under temat “Stand Up – Make Noice” väntas miljontals människor runt om i världen samlas för att skicka ett högt och ljudligt budskap till världens ledare som samlas i New York i september till ett toppmöte om millenniemålen. Ta del i kampanjen, mer information hittar du här.

Bli en medborgarambassadör för FN
Citizen Ambassadors - logoVad skulle du säga om du fick chansen att tala till världens ledare? Gör din egen film som svarar på en av följande frågor:

  • Varför är millenniemålen viktiga för dig och din familj?
  • Vad gör ditt samhälle, din stad eller ditt land för att nå millenniemålen?
  • Hur kan det internationella samfundet samarbeta bättre för att nå millenniemålen?

Ladda upp din film på FN:s YouTube sida och delta i tävlingen. Vinnarna får titeln Citizens Ambassadors och får resa till FN:s högkvarter för att träffa generalsekreterare Ban Ki-moon. Sista inlämningsdag är 23 augusti.  Läs mera om tävlingen och reglerna här.

Komponera en sång mot fattigdomenI Fight Poverty Music Contest banner
Alla EU medborgare mellan 15 och 25 år kan delta i tävlingen ”Music Against Poverty 2010” organiserad av Europeiska Kommissionen. Uppdraget är att använda musik som vapen och komponera en sång mot fattigdomen. Första pris är en professionell studioinspelning av den vinnande låten och ett framträdande i Bryssel. Sista dagen för inlämnande av bidrag är 30 september. Läs mer om tävlingen samt tävlingsreglerna här.

  • Millenniemålen på YouTube

  • Förenta Nationerna på YouTube

  • Sången 8 Goals for Africa 8 mål för Afrika – är ett samarbete mellan flera FN organ och framförs av en grupp artister från olika länder i Afrika.