FN i korthet

Vad många inte vet…
De flesta har hört talas om FN:s fredsbevarande och humanitära operationer. Men det är inte så väl känt att FN påverkar våra liv på många andra sätt.

FN är en central arena för det globala arbetet med att lösa problem som är hot för mänskligheten. Mer än 30 organisationer samarbetar för detta ändamål. De är tillsammans det man kallar FN-systemet. Dag ut och dag in arbetar FN och dess organisationer för att främja respekt för mänskliga rättigheter, miljöskydd, bekämpa sjukdomar och fattigdomsminskning. FN-organ sätter normer för säkerhetsstandarden vid resor i lyften och hjälper till att förbättra telekommunikationen och öka konsumentskydd. FN leder de internationella kampanjerna mot narkotika och terrorism. Över hela världen hjälper FN och dess organ flyktingar, etablerar program för minröjning och hjälper till att öka livsmedelsproduktioner och leda kampen mot hiv/aids.

I september 2005 möttes FN:s medlemsländer i New York, både för att fira FN:s 60-årsjubileum och för att fatta beslut som syftade till att implementera den gemensamma visionen som uttrycks i Millenniedeklarationen från september 2000. Då satte medlemsstaterna, som representerades på högsta nivå av 147 stats- och regeringsöverhuvuden, upp mätbara mål inom vart och ett av FN:s arbetsområden.

I september 2005 träffades man igen för ett andra toppmöte för att granska hur målen uppnåtts. För detta ändamål lade generalsekreteraren fram en rad rekommendationer för förändring. Rapporten ”Under större frihet” manar till särskilda åtgärder inom utveckling, säkerhet och mänskliga rättigheter och till att stärka internationella institutioner, bl.a. FN, så att de kan fortsätta sitt arbete dessa angelägenheter på ett effektivare sätt. Hela rapporten finns på www.un.org/largerfreedom