7 miljarder andra

Photo: Flickr / Smaku. 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Photo: Flickr / Smaku. 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

21.3.2013 – Kultur är en del av allas våra liv. Den firas i olika former, från litteratur och konst till filmer på bio, under högtider och inom familjer. Kultur bygger upp våra värden, traditioner och trosuppfattningar, och skapar en berikande mångfald – men tyvärr även ofta murar och konflikter.

Idag har så många som en tredjedel av världens konflikter en kulturell dimension. Det är därför av största vikt att klyftan mellan kulturer överbryggas så att fred och stabilitet kan skapas. Att förstå olika kulturer och deras särdrag är inte bara viktigt i relationer mellan länder, men även för att motverka polarisering och stereotyper.

Den 21:a maj firar vi tioårsjubileum för FN:s världsdag för kulturell mångfald för dialog och utveckling. Dagen strävar till att öka medvetenheten om betydelsen av interkulturell dialog, diversitet och inklusion.

Även om kultur och kulturell mångfald inte i sig utgör en del av de utsatta tusenårsmålen, står de i nyckelposition, säger UNESCO:s generaldirektör Irina Bokova. ”Att stödja kulturell mångfald kan bidra till att tackla både ekonomiska och människorättsliga dimensioner av fattigdom och förse oss med kreativa, genomgripande lösningar till komplexa problem – från hälsovård och fattigdom till jämlikhet mellan könen och utbildning för alla.”

Kultur bör därför ses som ett av verktygen för att uppnå välstånd och hållbar utveckling. ”Kultur är en stark källa till kreativitet och innovationer. Ingen utveckling kan vara hållbar utan kulturens inverkan,”, sade Bokova i sitt meddelande för den internationella dagen.

Idag lanserar UNRIC ett nytt partnerskap med ”7 miljarder andra”, 7 Billion Others. Under valda internationella dagar kommer UNRIC i samarbete med GoodPlanet Foundation att visa videon producerade av 7 Billion Others –projektet. Kortfilmerna är en visionär idé av fotografen Yann Arthus-Bertrand, och ett projekt som består av över 6000 intervjuer filmade i över 84 länder. Filmerna skapar ett mänskligt porträtt av kulturell mångfald och all de saker som binder oss samman, skiljer oss åt och förenar oss.