A-Ö Webbindex

Barn i Gaza lider av akut undernäring

Akut nödvändiga förnödenheter till sjukhus i norra Gaza har levererats för första gången på månader och välkomnats av FN-humanitärer som på tisdagen utfärdade en ny varning om ”förfärliga” tillstånd i sjukhusanläggningar där allt fler barn kämpar mot riskerna för livshotande undernäring.

”WHO och dess samarbetspartners lyckades få tillgång till (sjukhuset Al) Shifa i norr och leverera bränsle, en del akuta förnödenheter för 150 patienter och behandling av 50 barn som lider av svår akut undernäring samt vacciner, säger Dr Rik Peeperkorn, Världshälsoorganisationen WHO:s representant i de palestinska territorierna.

Livsmedel med lågt näringsvärde

Undernäring innebar aldrig det dödliga hot i Gaza som det är nu, eftersom enklaven till stor del var självförsörjande på fisk och annan livsmedelsproduktion, insisterade Dr Peeperkorn.

”Innan de senaste månadernas fientligheter var undernäring på Gazaremsan sällsynt med bara 0,8 procent av barn under fem år är akut undernärda”, förklarade han. ”Den (nuvarande) kursen på 15,6 procent av undernäring bland barn under två i norra Gaza tyder på en allvarlig och snabb nedgång. En sådan minskning av en befolknings näringsstatus på tre månader har vi aldrig sett tidigare globalt.”

WHO-tjänstemannen noterade med oro att 90 procent av barn under två år och 95 per procent av gravida och ammande kvinnor ”ställs inför allvarlig livsmedelsfattigdom – vilket innebär att de har konsumerat två eller färre livsmedelsgrupper föregående dag – och maten de har tillgång till är av det lägsta näringsvärdet”.

En varning utan dess like

Luftburna leveranser av förnödenheter har utförts i Gaza som svar på den långsamma strömmen av humanitärt bistånd når enklaven över land. Hittills har FN inte deltagit i sådana uppdrag men dessa har inte uteslutits, sade biståndssamordningskontoret, OCHA, som indikerade att de på  tisdagen skulle fortsätta att ”utforska alla vägar för att säkerställa att biståndet når dem som är i behov av dem”.

”Vårt tydliga fokus är att skala upp landtransporter så att de står i proportion till enorma behov som vi hör om, säger OCHA:s talesperson Jens Laerke.

”När barn börjar – som läkarna säger till våra kollegor – att dö av svält bör det vara en extremt stark varning om inte vet, när är det dags att dra stopp, krossa glaset, översvämma Gaza med den hjälp den behöver.”

Läs mer om situationen i Gaza här, här och här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19