A-Ö Webbindex

FN:s Gaza-koordinator vid EU-möte: ”starkt stöd för insatser på plats”

Sigrid Kaag, FN:s humanitär- och återuppbyggnadskoordinator i Gaza säger att biståndet till Gaza inte bara är otillräckligt utan ”allt svårare att distribuera.”

Sigrid Kaag, som tillsattes den 8 januari i år, informerade i går EU:s utrikesministrar i Bryssel. FN:s och dess samarbetsparters humanitära biståndsinsatser utsätts fortsättningsvis för nekad distribution, förseningar, förhinder, kommunikationsavbrott och flera olika faror – inklusive stridseld.

Vid mötet diskuterade Kaag och EU:s utrikesministrar hur man kan förbättra den humanitära tillgången till bistånd i Gaza i syfte att säkerställa att hjälpen når de otaliga personer som behöver det.

”Stärkt stöd gavs för uppdraget, för insatser på plats”, sa Kaag till journalister efter mötet.

Kaag erkände det faktum att ”säkerhetsförhållandena, utöver militära operationer, på grund av vad som kallas ”självfördelning” av desperata civila, men också plundring och kriminalisering, hämmar insatser från det humanitära samfundet – FN och internationella eller lokala icke-statliga organisationer – att distribuera hjälp till de människor som faktiskt behöver den.”

Plan för humanitär hjälp

Sedan hon utnämndes tidigare i år har Kaag, tidigare vice premiärminister i Nederländerna, lagt fram en första rapport för säkerhetsrådet innefattande viktiga observationer och rekommendationer om försörjningsvägar och tillträde till Gaza på land, till sjöss och i luften.

FN, EU och Världsbanken ska göra en första bedömning av fysisk skada i början av mars.

Läs mer om situationen i Gaza och bakgrunden till den här, här och här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19