Boxar Norden över sin egen viktklass?

Nordic SC

Nordic SC

De nordiska länderna, med en totalbefolkning på 25 miljoner människor, har representerats i säkerhetsrådet 13 gånger sedan 1945. Boxar de över sin egen viktklass genom att stötta varandras kandidaturer istället för att stå på egna ben? Statistiken ger inga direkta eller enkla svar.

Brasilien (191 miljoner invånare) och Japan (128) har båda varit medlemmar 10 gånger, Indien (1,12 miljarder) och Colombia (45 miljarder) båda 7 gånger var, och Kanada (35 miljoner) 6 gånger.

Det kan, emellertid, vara mer relevant att jämföra de nordiska länderna individuellt och med länder inom deras egna regionala grupp, dvs. Västeuropeiska och övriga stater.

Sverige (9,5 miljoner) har suttit i säkerhetsrådet tre gånger, precis som Österrike (8,5) och Portugal (10,6 och FN-medlem endast sedan 1955), men färre gånger än Belgien (10,8 miljoner) och Nederländerna (16,8) som har suttit 5 gånger vardera.

Danmark och Norge (5,5 respektive 5 miljoner) har suttit i säkerhetsrådet 4 gånger, vilket är en gång mer än Irland (6,4).

Finland (5,3 miljoner, också medlem sedan 1955) har suttit i säkerhetsrådet två gånger, precis som Grekland (10,8).

Detta kan jämföras med 6 gånger för Italien (59 miljoner), 5 gånger för Tyskland (82, FN-medlem sedan 1973) och 4 för Spanien (46, FN-medlem sedan 1955).

Slutligen har Island (320 000 invånare), som endast kandiderat en gång, aldrig varit medlem av säkerhetsrådet liksom över 70 av de 193 medlemsstaterna. Däremot har två av de andra Europeiska ”mikrostaterna”, Malta (390 000) och Luxemburg (512 000) blivit valda.

Danmark och Norge är ursprungsmedlemmar av FN. Island och Sverige blev medlemmar ett år senare, dvs år 1946, medan Finland fick vänta tills 1955.

Källa: http://www.un.org/en/sc/members/elected.shtml