Cancer bör inte vara en dödsdom någonstans i världen

cim laboratory

cim laboratory

4.2.2013 – Mer än hälften av alla länder runtom i världen kämpar för att förebygga cancer och förse patienter med behandling och kronisk vård, varnar den senaste rapporten från världshälsoorganisationen WHO inför världscancerdagen.

Detta betyder att många av dessa länder saknar en funktionell plan för cancerkontroll som borde inkludera preventiva åtgärder, tidig detektering, behandling och vård. Det finns ett akut behov för att hjälpa länder att minska på cancerrelaterade dödsfall och förse dem med adekvata, långsiktiga behandlingsplaner. På så sätt kan man minska såväl mänskligt lidande som skydda länders sociala och ekonomiska utveckling.

Cancer är den ledande dödsorsaken överallt i världen. Varje år upptäcks nästan 13 miljoner nya fall av cancer, varav redan två tredjedelar i utvecklingsländer där cancerförekomsten ökar i alarmerande takt. Forskning påvisar att en tredjedel av alla cancerrelaterade dödsfall beror på vanor och risker man kan avvärja, som tobaksrökning, övervikt, alkohol och infektioner. Många typer av cancer kan, om de upptäcks i tid, behandlas, såsom t.ex. bröstcancer, livmoderscancer eller cancer i ändtarmen.

”Cancer borde inte vara en dödsdom någonstans i världen eftersom det bevisligen finns medel för att förebygga och behandla många typer av cancer”, sade Oleg Chestnov, vice generaldirektör på WHO. ”För att minska utsattheten för de riskfaktorer som orsakar cancer, och trygga behandling och vård ör alla cancerpatienter, behöver alla länder fungerande och omfattande cancerkontrollprogram.”

Världscancerdagen den 4:e februari utfästes på initiativet av internationella cancerunionen och ämnar påminna människor, organisationer och statliga mydnigheter om vikten av den globala kampen mot cancer. I år fokuserar kampanjen på att öka den generella vetskapen om cancer och att kullkasta missuppfattningar om sjukdomen.