COP27: en vecka kvar för att nå överenskommelse

En demonstrationssituation, ett stort plakat och några demonstranter
Demonstrationer är en stor del i klimatkonferenser, så även på COP27. Foto: UN Climate Change.

COP27 inleder idag sin andra vecka med en diskussion på ministernivå med temat långsiktig klimatfinansiering. Under den andra veckan av FN:s klimatkonferens ersätts tjänstemän av ministrar. Ministerdebattens fokus kommer att ligga på framstegen och uppfyllandet av det gemensamma mål som innebär att tillsammans mobilisera 100 miljarder USD per år fram till 2020 och samtidigt tillgodose meningsfulla begränsningsåtgärder och öppenhet under processen. Diskussionen webbsänds.

Förhandlare på COP27 har nu en vecka på sig att slutföra ett avtal. Fredagen den 18 november är officiell avslutningsdag, men under tidigare år har förhandlingarna inte avslutats i praktiken förrän dagen efter.

Klimatsolidaritetspakt

Foto: COP27

Enligt FN:s generalsekreterare António Guterres behövs en historisk pakt mellan rika länder och utvecklingsländer för att avvärja en klimatkatastrof.

”Mänskligheten har ett val: samarbeta eller gå under. Det här är antingen en klimatsolidaritetspakt eller en kollektiv självmordspakt”, sa FN-chefen vid COP27:s första officiella session i plenum den 7 november.

Den föreslagna pakten skulle se till att alla länder gör ytterligare ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser. De rikaste länderna och internationella finansiella institutioner kommer att behöva ge stöd till framväxande ekonomier. Pakten skulle också syfta till att avsluta vårt beroendeförhållande till fossila bränslen samt till koldrivna kraftverk och istället tillhandahålla hållbar energi till alla.

Nolltolerans för greenwashing 

Eftersom ett växande antal regeringar och icke-statliga aktörer åtar sig att begränsa eller eliminera koldioxidutsläpp lämnar verkligheten angående många nettonollåtaganden mycket övrigt att önska. En av höjdpunkterna under COP27 hittills har varit publiceringen av en rapport från en expertpanel angående begreppet ”greenwashing”.

Enligt experter utsedda av FN:s generalsekreterare kan aktörer inte hävda att de är ”netto-noll” samtidigt som de fortsätter att bygga eller investera i nya fossila bränslen eller miljöförstörande aktiviteter. De kan inte heller delta eller involvera sina partners i lobbyverksamheten för klimatförändringar eller bara presentera en del av företagets tillgångar samtidigt som de gömmer resten. ”Vi måste ha nolltolerans för netto-noll greenwashing”, sa FN-chefen.

Foto: COP27

Andra höjdpunkter under den första veckan av COP27 inkluderar följande: Eftersom klimatrelaterade katastrofer försätter fler människor än konflikter på flykt, presenterade FN:s generalsekreterare den 7 november 2022 detaljerna i sin plan för att säkerställa att alla på planeten skyddas av tidiga varningssystem under de kommande fem åren. Sårbara samhällen ”har inga möjligheter att känna till att farligt väder är på väg”, sa Guterres. ”Länder med begränsad täckning för tidiga varningssystem har åtta gånger högre dödlighet i samband med katastrofer än länder med hög täckning. Handlingsplanen som lanserades idag visar vägen framåt för att rätta till denna problematik och därmed skydda liv och försörjning.”

Förlust och skada

Ledarna uppmanade tisdagen den 8 november 2022 till konkreta åtgärder för anpassning och den svåra frågan om klimatkompensation, förlust och skada. Hittills har bara fem europeiska länder – Österrike, Skottland, Belgien, Danmark och Tyskland – åtagit sig att avhjälpa förluster och skador. Ghanas president Nana Akufo-Addo sa att även om Afrika har gjort det minsta för att orsaka klimatförändringar, bär kontinentens människor, särskilt de unga, bördan av konsekvenserna.

Genombrottsagendan

En annan viktig milstolpe under den första veckan, med regeringar som representerar mer än hälften av den globala BNP, var då man på fredagen lade fram en tolv månader lång handlingsplan för att påskynda avkarboniseringen av fem stora sektorer och därmed se till att göra ren teknik billigare och mer tillgänglig överallt.