Danmarks Lykketoft blir generalförsamlingens nye president

LykketoftAssembly President

LykketoftAssembly President

16.6.2015 – FN:s generalförsamling har under applåder valt den tidigare danske utrikesministern, talmannen i parlamentet och S-ledaren Mogens Lykketoft som generalförsamlingens nästa president.

Ännu mer applåder blev det när Lykketoft, känd för sina kvicka repliker, meddelade att han kommer att fylla 70 år under den kommande sessionen och att hans valspråk för det årslånga ordförandeskapet kommer att lyda: ”FN vid 70, ett nytt åtagande att agera.”

Lykketoft utlyste även sina ambitioner för att bygga en ”rättvisare och stabilare värld” i enlighet med FN:s utsatta millenniemål.

Lykketoft2”Vad som nu väntar FN:s medlemsstater är den sista slutspurten för att avsluta millenniemålen och bygga vidare på en ny, universell, mäniskocentrerad utvecklingsagenda som kan möta vår livstids utmaningar”, sade Lykketoft. ”Då den nya utvecklinsagendan implementeras, kommer den att hjälpa oss att utrota fattigdomen, avvärja klimatförändringens hot och skapa hållbar ekonomisk tillväxt.”

”Mitt mål är att söka pragmatiska och åtgärdsorienterade lösningar som bättre kan leda oss vidare och gynna FN-systemet, medlemsstaterna, det civila samhället och den privata sektorn”. Lykketoft påpekade även att hans målsättning var att bedriva sin post på ett transparent, inklusivt och öppet sätt.

Han betonade likaså att han skulle hörsamma många medlemsstaters uppmaningar till en reform av FN:s säkerhetsråd, speciellt gällande valprocessen av ny generalsekreterare.

Generalsekreterare Ban Ki-moon gratulerade Lykketoft och hyllade den tidigare danske politikern för hans ”hängivenhet” gentemot utvecklingsfrågor, och hans ”breda kännedom om vår tids stora utmaningar.”

”Valet av generalförsamlingens president är en årlig händelse i FN:s kalender – men just detta år ger oss möjligheten att skapa historia”, sade Ban. ”Vi kunde inte vänta oss en bättre ledare än hans excellens Lykketoft.”

Lykketoft kommer att påbörja sin nya post i september då den 70:e generalförsamlingen påbörjar sin session.