Den ena må vara 2014 gånger större än den andra, men alla får 15 minuter

Timglas3

Timglas3

Tre mycket olika länder var ibland de representerade då världens ledare fortsatte sina diskussioner kring internationella ärenden under generalförsamlingens tredje dag av generaldebatt.

Åtminstone på ytan är det få saker som Kina, Grekland och Komorerna har gemensamt.

Kinas befolkning är 2014 gånger större än Komorernas, och 125 gånger större än Grekland – vars befolkning i sin tur är 16 gånger större än Komorernas. Också geografiskt har det mycket distans emellan sig – Kina ligger i Asien, Grekland i Europa, och Komorerna är en ögrupp i indiska oceanen nära Afrikas sydöstliga kust.

Vad de ändå alla har gemensamt, är att var och en av dem – oavsett BNP, befolkningsmängd eller permanent eller icke-permanent medlemskap i FN – är att de alla är suveräna medlemsstater och därför jämlika inför generalförsamlingen.

Deras politiska ledare har alla blivit givna 15 minuter för att adressera generalförsamlingen om frågor närmast deras hjärtan, och inför alla 193 medlemsstater av FN. Här är vad de betonade under dessa femton minuter:

Kina: icke inblandning. Kinas utrikesminister Yang Jiechi underströk vikten av att försäkra att internationella relationer är strikt baserade på icke-inblandning i varandras interna angelägenheter. ”Ömsesidig respekt och jämlikhet är grundläggande normer för internationella relationer. Alla länder, stora eller små, starka eller svaga, rika eller fattiga, är jämlika medlemmar av det internationella samfundet”, sade Yang. ”Respekt för varandras suveränitet, val av sociala system och utvecklingsmodeller är fundamentala principer som måste leda alla mellanstatliga relationer.”

Kina

Grekland: Namnfrågan. Greklands utrikesminister, Dimitris Ayramapoulos, sade att hans land kommer att bli en stark allierad för den före detta jugoslaviska republiken av Makedonien så fort ”namnfrågan” mellan dem är löst. ”Namnfrågan är, förutom dess semantiska dimension, en viktig del av pusslet då vi strävar till att lägga försök att omskriva vår regions historia, bakom oss”, sade han. ”Grekland tror att lösningen ligger i en rättvis kompromiss – ett namn som bättre gör sig gillt geografiskt, eftersom Makedonien är en geografisk region som sträcker sig över tre länders områden. Av dessa ligger det största i Grekland, sedan Bulgarien och den före detta jugoslaviska republiken av Makedonien.”

grekland

Komorerna: Klimatförändringen. Komorernas president, Ikililou Dhoinine, vädjade iom internationell hjälp för små länder som Komorerna för att möta de eventuellt ödesdigra effekterna av klimatförändringen. ”Tiden är inne för att åter lansera internationella projekt som avstannat, speciellt de som förespråkar dämpande och anpassande åtgärder för klimatförändringens effekter”, sade presidenten. ”Vi måste reagera effektivt inför klimatförändringen som hotar hela vår planet, men speciellt små öar som Komorerna”, sade han, noterande att två veckor av ovanligt starka stormregn i April haft en förödande effekt på landets ekonomi.

komorerna