Den internationella dagen till minne av förintelsen

Den första november 2005 antog FN:s generalförsamling resolution 60/7 och utsåg den 27 januari som en årlig internationell dag till åminnelse av förintelsens offer.

Efter antagandet av resolutionen beskrev generalsekreteraren denna speciella dag som ”en viktig påminnelse av vad världen har lärt sig av förintelsen, en unik ondska som helt enkelt inte bara kan förpassas till det förflutna och glömmas”.

Andra världskrigets fasor ledde till att FN grundades. Mänskliga rättigheter för alla oavsett ras, kön, språk eller religion är ett av de grundläggande mandaten som står nedskrivna i FN-stadgan. Vid invigningen av förintelsemuseet vid Yad Vashem i Israel i mars 2005 erinrade sig Kofi Annan om ”den avsky som folkmordet skapade i världen – det systematiska mördandet av sex miljoner judar och miljoner andra – också var drivkraften bakom den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna”. Generalsekreteraren tillade att ”FN har en plikt att bekämpa hat och intolerans. Ett FN som misslyckas med att gå i täten i kampen mot antisemitism och andra former av rasism förnekar sin historia och underminerar sin framtid”.

Den 27 januari valdes till den internationella dagen för minne av förintelsen eftersom det var det datum då det största nazistiska dödslägret Auschwitz-Birkenau i Polen befriades av den Sovjetiska armén 1945. Flera länder markerar redan denna dag för att minnas offren för förintelsen.

För mer information:
http://cybershoolbus.un.org/discrim/race_b_ht_print.asp
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10413.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sgsm9762.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sgsm9689.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sgsm9375.doc.htm
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2005/webArticles/un_seminars.html