Diabetes dödar en människa var sjätte sekund

Flickr Oscar Annermarken 2.0 Generic CC BY-SA 2.0

Flickr Oscar Annermarken 2.0 Generic CC BY-SA 2.0

14.11.2014 – Antalet människor drabbade av typ 2 diabetes ökar i alarmerande takt överallt i världen. Idag dödar diabetes en människa var sjätte sekund. 382 miljoner människor lider av sjukdomen och antalet väntas stiga till 592 miljoner innan 2035.

Medan världen kämpar emot synligare fiender som ebolautbrottet, är Världsdagen för diabetes ett ypperligt tillfälle att föra fram budskapet om detta globala hot som ofta går under radarn på grund av sin mindre akuta natur.

Men även om diabetes skördar offer i tysthet, är konsekvenserna hisnande. I USA, t.ex., uppskattas kostnaderna för diabetes till omkring 1,4 triljoner dollar, vilket kan jämföras med de totala kostnaderna för Irakkriget år 2003, den uppskattade årskostnaden för försurade hav som ett resultat av klimatförändringen, eller rekordsumman pengar oljeföretagen kommer att spendera i jakt på olja innan 2017.

Diabetes delar Europa

Diabetesepidemin har drabbat Europa, där för närvarande 32 miljoner invånare har en diabetesdiagnos och många fler som ännu ej diagnosticerats. Behandlingskostnaden år 2013 har uppskattas till 100-150 miljarder euro och förväntas stiga ytterligare, men diabetesvården är otillräckligt utvecklad i de flesta länder. Diabetes är fortfarande en av de främsta orsakerna till njursjukdom, synskador, amputation av fötter och ben samt hjärtsjukdom.

wdd-button-205pxStorbritannien har idag det största antalet överviktiga (67 % av männen och 57 % av kvinnorna), en direkt orsak till den stora ökningen av typ 2 diabetes. Island och Malta kommer tätt efter. Mer än en fjärdedel av barnen är också överviktiga – 26 % av pojkar och 29 % av flickor.

Trots den börda diabetes utgör saknar flertalet europeiska länder en etablerad best practice för behandlingen. Sedan 2008, då det första europeiska diabetesindexet publicerades, har ökningen av antalet diabetesregister varit blygsam. Fortfarande kan alltför få länder redovisa data över behandlingsprocedurer och –resultat.

Den goda nyheten är däremot att Diabetesvården i Europa gör framsteg, visar en studie omfattande 30 länders diabetesprevention och behandling.

Sverige intar topp-positionen bland 30 europeiska länder, förklarar Dr. Beatriz Cebolla, projektledare för EDI, Euro Diabetes Index. En viktig förklaring är den överlägsna tillgången på folkhälso- och behandlingsuppgifter, som kännetecknar svensk sjukvård. Sverige är det enda land som kan redovisa data för samtliga 28 indikatorer i studien. Svensk diabetesvård kan beskriva vad och hur som görs, och oftast även vilket resultatet blir – unikt i Europa! Det nationella svenska diabetesregistret tillsammans med nationella riktlinjer – båda etablerade redan 1996 – är viktiga förklaringar liksom den kontinuerliga utvärderingen av diabetsvården på alla nivåer runtom Sverige.

Rapporten publicerades vid de europeiska diabetesläkarnas femtionde kongress (EASD; European Association for the Study of Diabetes) i Wien. Sedan 2006 har antalet dödsfall på grund av diabetes minskat med 10 000 per år, tack vare kombinationen hälsosammare livsstil, bättre patient- och läkarutbildning samt bättre tillgång till vård och redskap för behandling. Räknas även diabetesrelatede hjärtsjukdomar in blir överlevnadstalen ännu högre.