En värld utan trösklar

handicap

handicap

3.12.2012 – Den tredje december firar vi den internationella dagen för personer med funktionshinder och strävar till att globalt öka medvetenheten och förståelsen för handikapprelaterade frågor. Personer med handikapp kunde beskrivas som världens största minoritet – 15 % av världens befolkning, eller över 1 miljard människor, lever med någon form av handikapp.

Årets tema är elimineringen av alla sorts hinder för att skapa ett tillgängligt och deltagande samhälle för alla. Hindren kan ha flera former, allt från svårigheter i den fysiska miljön till hinder i lagstiftning eller policy – för att inte tala om attityder och diskriminering. Resultatet är att handikappade inte har jämlik tillgång till de olika former av service som samhället erbjuder, som till exempel utbildning, hälsovård, transport, politiskt deltagande eller rättvisa.

Samhället drar endast fördelar av att dessa hinder elimineras. Som generalsekreterare Ban Ki-moon säger i sitt meddelande: ”Människor med handikapp har en markant positiv effekt på ett samhälle, och deras bidrag till dessa samhällen kan vara även större om vi eliminerar hindren för deras deltagande. Med mer än en miljard handikappade i världen idag är detta av största vikt. Vår utmaning är att erbjuda alla människor de jämlika möjligheter för tillträde de behöver och är värda. På slutrakan skapar vi samtidigt en bättre värld för oss alla.”

FN:s generalförsamling kommer att hålla ett möte på hög nivå gällande handikapp och utveckling nästa år. Mötets mål är att sporra till aktion för att överbrygga klyftan mellan välmenande löften och alltför sena åtgärder. Då det internationella samfundet arbetar för att forma en post-2015 –agenda, är det av största vikt att de handikappades rättigheter, orosmoment och bidrag tas i beaktande. Världen har inte råd att ignorera en miljard människors behov och åsikter.