Europa står inför en kris i läs- och skrivkunnighet

Literacy

Literacy

Den europeiska unionen måste se över sin strategi för att förbättra standarden på läs- och skrivkunnighet, enligt en expertgrupp utnämnd av kommissionär Androulla Vassiliou. Rapporten presenterades inför UNESCO:s internationella dag för läs- och skrivkunnighet den 8:e spetember.

Var femte femtonåring, såväl som närapå 75 miljoner vuxna, saknar grundkunskaper i att läsa och skriva, vilket gör det ytterst svårt för dem att hitta arbete, samt ökar risken för fattigdom och marginalisering.

Rapporten på 80 sidor inkluderar ett utkast för olika rekommendationer, som till exempel tips gällande hur föräldrar kan skapa en miljö i hemmen där högläsning och böcker blir en njutningsfull del av vardagen, eller hur bibliotek kunde grundas i ovanligare miljöer som köpcentra. Rekommendationerna understryker även behovet av fler manliga lärare i skolorna som rollmodeller för pojkar, som läser mycket mindre än flickor.

Expertgruppens ordförande är hennes kungliga höghet prinsessan Laurentien av Nederländerna. Hon är även UNESCO:s särskilda sändebud för läskunnighet och utveckling. Hon beskriver rapporten som en alarmsignal som ”måste väcka Europa inför krisen som påverkar varje europeiskt land”.

I år avslutar FN årtiondet för läs- och skrivkunnighet. I sitt meddelande inför den internationella dagen för läs- och skrivkunnighet påpekar generalsekreterare Ban Ki-moon att trots de stora framsteg som gjorts de tio senaste åren, bör ytterligare insatser riktas för de 775 miljoner människor runtom i världen som inte kan läsa eller skriva.

”Vi måste avancera fortare för att nå de mest marginaliserade och för att upprätthålla denna grundläggande mänskliga rättighet. Den globala rörelsen för utbildning behöver en stor knuff framåt. Därför kommer jag i slutet av månaden att lansera initiativet ”Education First”, utbildning främst”, sade generalsekreteraren.

Initiativet fokuserar på tre prioriteter: säkra skolgång för alla barn, förbättra kvaliteten på inlärning samt främja globalt medborgarskap. ”Jag uppmanar världens alla ledare och alla som arbetar inom utbildningssektorn att delta i initiativet. Kostnaderna för att varje år lämna miljoner barn och unga i marginaliserade situationer är mycket större än kostnaderna för att nå de internationella målen för skolning och utbildning”, sade Ban Ki-moon i sitt meddelande.

Du kan läsa mer om läs- och skrivkunnighet (engelsk text) i UNRIC:s senaste nummer av In Focus.

Foto: Hennes kungliga höghet prinsessan Laurentien (till vänster) och komissionär Androulla Vassiliou presenterar expertgruppens rapport under ett presstillfälle i Nikosia den 6:e September 2012. (Europeiska Komissionen)