FAO: Allt fler går hungriga

Höga matpriser huvudorsaken – den ekonomiska krisen bidrar

Ytterligare 40 miljoner människor har tvingats under hungertröskeln i år, främst på grund av högre matpriser, visar preliminära uppskattningar publicerade av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, i årets hungerrapport, The State of Food Insecurity in the World 2008. Därmed blir totala antalet undernärda människor i världen 963 miljoner, jämfört med 923 miljoner år 2007. Den pågående finanskrisen och den ekonomiska krisen kan tvinga ännu fler människor in i hunger och fattigdom, varnar FAO.

Priserna på de viktigaste sädesslagen har fallit med över 50 procent från toppnivån tidigare i år, men de ligger fortfarande högt jämfört med tidigare år. Trots den snabba nedgången de senaste månaderna ligger FAO:s matprisindex 28 procent högre i oktober 2008, jämfört med samma månad 2006. Eftersom priserna för utsäde, gödselmedel och andra insatsvaror har mer än fördubblats sedan 2006, har fattiga bönder inte kunnat öka produktionen. Rikare bönder däremot, särskilt i industriländer, har klarat de ökade kostnaderna och utökat sina odlingar. Resultatet är att spannmålsproduktionen i industriländer sannolikt kommer att öka med minst 10 procent under 2008. Ökningen i utvecklingsländerna riskerar att inte ens överstiga en procent.

Var finns de hungriga?

Enligt rapporten lever majoriteten av världens undernärda befolkning i utvecklingsländer. Dessa länder är hem för 907 miljoner hungrande, enligt data från 2007. Av dessa finns 65 procent i bara sju länder: Indien, Kina, den demokratiska republiken Kongo, Bangladesh, Indonesien, Pakistan och Etiopien. Framsteg i dessa länder med stora befolkningar, skulle innebära en mycket betydande minskning av den globala hungern.

Nästan två tredjedelar av de hungriga i världen bor i Asien (år 2007 var siffran 583 miljoner); en världsdel med en mycket stor folkmängd och relativt långsam förbättring av hungersituationen. Positivt är dock att några länder i Sydostasien, som Thailand och Vietnam har gjort stora framsteg mot att uppnå målet från Hungertoppmötet, World Food Summit. Södra Asien och Centralasien har däremot gått bakåt i sina strävanden att minska hungern.

I Afrika söder om Sahara är en av tre människor – 236 miljoner år 2007 – kroniskt hungriga. Enligt Hungerrapporten för 2008 är detta den högsta andelen undernärda människor i världen i förhållande till den totala befolkningen. Den största ökningen av antalet hungriga har skett i ett enda land, den Demokratiska Republiken Kongo, som ett resultat av utbredda och långdragna konflikter. Antalet hungriga i detta land ökade från 11 miljoner till 43 miljoner (2003-05) och andelen undernärda steg från 29 till 76 procent.

Generellt har länderna i Afrika söder om Sahara gjort framsteg i att minska andelen människor som lider av kronisk hunger; från 34 (1995-97) till 30 procent (2003-2005). Ghana,Kongo, Nigeria, Mozambique och Malawi har åstadkommit de kraftigaste minskningarna i andelen undernärda. Ghana är det enda landet som har uppnått både målet om hungerminskning från World Food Summit och Millenniemålen. Tillväxt i jordbruksproduktionen var nyckeln till denna framgång.

Latinamerika och Karibien var mest framgångsrika i att minska hungern innan den kraftiga ökningen i matpriserna inträffade. Därefter ökade antalet hungrande igen i regionen till 51 miljoner år 2007.

Länder i Mellanöstern och Nordafrika har generellt de lägsta nivåerna av undernäring i världen. Konflikter i Afghanistan och Irak samt höga matpriser har dock ökat antalen igen från 15 miljoner (1990-92) till 37 miljoner (2007).

Källa: FAO
Läs rapporten.