FAO: Klimatförändringen hotar mattillgången i Stillahavsområdet

Inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn varnar FAO för att klimatförändringen väntas få en stor inverkan på jordbruk, skogsbruk och fiske i Stillahavsområdet. Detta kan leda till att fler människor drabbas av matbrist och undernäring. Organisationen uppmanar regeringar och bidragsgivare att omedelbart sätta handlingsplaner i verket för att öarna i Stillahavsområdet ska kunna anpassa sig till klimatförändringen.

Enligt FAO:s nya policysammanfattning Klimatförändring och tryggad tillgång till mat i Stillahavsområdet riskerar klimatförändringen att mångdubbla hoten avsevärt i en region som redan är utsatt för ekologisk och ekonomisk påfrestning.

Stillahavsområdet kommer att drabbas av stigande havsnivåer, uppvärmning och försurning av havet, förändrad luft- och havscirkulation, molnighet och mängd soltimmar. Detta förväntas även ge upphov till fler extrema väderfenomen så som tropiska cykloner och torka.

Dessa förändringar kan leda till försämrad avkastning inom jordbruk och fiske och därmed försämrad tillgång till mat. Livsmedelsproduktionen kan komma att hotas av förstörelse av land- och havsekosystem, värmestress, erosion, försaltning och utarmning av jordar, spridning av skadedjur och sjukdomar, fler skogsbränder samt vattenbrist och översvämningar.

Pressmeddelandet på engelska

Läs mer på FAO.s nordiska webbplats