FN-expert uppmanar till omvärdering av det globala systemet för handel

1494590209 bdc1f95585 z

1494590209 bdc1f95585 z

22.12.2015 – De utvecklade länderna undvek sitt ansvar under Världshandelsorganisationen WTO:s 10:e ministerkonferens som avslutades förra veckan i Nairobi, enligt FN:s särskilda rapportör om främjande av en demokratisk och rättvis världsordning, Alfred de Zayas.

I ett uttalande beklagar experten att de utvecklade länderna försökte pressa utvecklingsländerna till ett avtal som skulle ha undergrävt rätten till utveckling och även många andra förutsättningar för de mänskliga rättigheterna.

Enligt de Zayas måste WTO omorientera sig själv för att den internationella handeln ska tjäna de mänskliga rättigheterna istället för att motarbeta dem. Mottot för alla WTO-kritiska, ”Vår värld är inte till salu”, menar att WTO:s företagsmodell måste ändras radikalt för att den ska kunna förenas med utveckling och mänskliga rättigheter.

521724Resultatet vi ser idag är ett obalanserat avtal som först och främst främjar de rika och lämnar utvecklingsländerna tomhänta. Vad som skulle ha varit förståndigt och åtråvärt samt även i enlighet med internationell lagstiftning och målsättningar för att minska på fattigdomen och trygga livsmedelssäkerhet, skulle ha varit antagandet av ett tydligt uttalande gällande legitimiteten av offentlig lagerhållning för livsmedelssäkerhet. På så sätt skulle länder kunna lagra livsmedel och bättre kunna handskas med livsedelsbrist och förändringar i de globala marknadspriserna”, säger de Zayas i sitt uttalande.

Knappa tre månader efter att världen enats om de globala målen för hållbar utveckling som startar den 1 januari 2016 och löper vidare till 2030, har WTO:s möte i Nairobi enligt experten misslyckats med att föra Dohaagendan för utveckling (DDA) vidare. ”Ett problem med WTO – utöver Doha och Nairobi- är dess vision av ”utveckling” som sätter ett likhetstecken mellan utveckling och tillväxt inom handel och export”, säger de Zayas.

”Om vi vill göra framsteg inom mänskliga rättigheter och inte bara mätt i dollar och euro, måste vi sluta se handel och tillväxt som ett mål i sig. Diplomater som förhandlar tenderar att tappa siktet och inser inte att handel bara för handelns skull kan ha förödande konsekvenser för de mänskliga rättigheterna. Handel måste utgöra ett verktyg för hållbar utveckling och välbefinnande, inte bara ett verktyg för transnationella företag för än större vinster.”

UNRICs relaterade länkar:

Artikel: Doha – tio år av förhandlingar för fri(are) världshandel