FN utser framstående Millenniemålsambassadörer

I samband med lansering av FN:s årliga millenniemålsrapport presenterade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon en grupp speciellt utvalda Millenniemålsambassadörer bestående av ledare och experter från hela världen. Ambassadörernas roll blir att stöda generalsekreteraren i arbetet att skapa politisk vilja och stöd för att FN:s millennietoppmöte i september skall bli en vändpunkt i arbetet att nå målen före 2015.

Ordförande för gruppen är Rwandas President Paul Kagame och Spaniens statsminister José Luis Rodríguez Zapatero.

Medlemmarna i gruppen är:

Muhammad Yunus från Bangladesh.  Nobels fredspristagare och grundare av Grameen Bank.
Skall arbeta för millenniemål nummer 8, att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling.

Michelle Bachelet tidigare president i  Chile
Skall arbeta för millenniemål nummer 3, jämlikhet mellan könen och att förbättra kvinnors ställning.

Stine Bosse från Danmark, chef för TrygVesta Group och ordförande för Danska Børnefonden.
Skall arbeta för millenniemål nummer 3, jämlikhet mellan könen och att förbättra kvinnors ställning

Philippe Douste-Blazy från Frankrike, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons specialrådgivare för innovativ finansiering för utveckling.
Skall arbeta för millenniemål nummer 4,5 och 6, barn och kvinnors hälsa samt att stoppa spridningen av hiv/aids och andra sjukdomar

Wangari Maathai från Kenya, Nobels fredspristagare, miljöaktivist.
Skall arbeta för millenniemål nummer 7, hållbar utveckling.

Dho Young-Shim från Sydkorea, ordförande för Världsturismorganisationens fond för hållbar turism för utrotning av fattigdom.
Skall arbeta för millenniemål nummer 2, att alla barn skall få gå i skola

Julio Frenk från Mexiko, dekan vid Harvard Harvard School of Public Health och tidigare hälsovårdsminister.
Skall arbeta för millenniemål nummer 4, barns hälsa.

Akin Adesina från Nigeria, viceordförande för Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)
Skall arbeta för millenniemål nummer 1, att halvera fattigdomen och hungern.

Hennes Höghet Sheikha Mozah Bint Nasser från Qatar. Gemål till emiren av Qatar och ordförande för Qatar Foundation for Education, Science and Community Development
Skall arbeta för millenniemål nummer 2, att alla barn skall få gå i skola

Graça Machel från Sydafrika/ Mocambique, förespråkare för kvinnors och barns rättigheter
Skall arbeta för millenniemål nummer 3, jämlikhet mellan könen och att förbättra kvinnors ställning

Jan Eliasson från Sverige, ordförande för WaterAid Sweden, tidigare ordförande för FN:s generalförsamling.
Skall arbeta för millenniemål nummer 7, hållbar utveckling.

Ray Chambers från USA, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons specialsändebud för Malaria.
Skall arbeta för millenniemål nummer 6, att utrota HIV/AIDS och andra sjukdomar.

Bill Gates från USA, filantrop, ordförande för Bill & Melinda Gates Foundation samt för Microsoft Corp.
Skall arbeta för millenniemål nummer 4,5 och 6, barn och kvinnors hälsa samt att stoppa spridningen av hiv/aids och andra sjukdomar

Jeffrey Sachs
från USA, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons specialrådgivare för Millenniemålen.
Skall arbeta för samtliga 8 mål.

Ted Turner
från USA, filantrop och ordförande för Turner Enterprises Inc.
Skall arbeta för samtliga 8 mål.