A-Ö Webbindex

Fem fakta om matsvinn och hunger

Global hunger handlar inte om brist på mat. Just nu producerar världen tillräckligt med mat för att ge näring åt alla barn, kvinnor och män på planeten.

Men nästan en femtedel av all mat som produceras varje år slösas bort eller går förlorad innan den kan konsumeras. I många rika länder sker detta matsvinn redan i köket – när vi lagar mat som inte äts upp eller förstörs i kylskåp och köksskåp.

Två personer som pratar med varandra på ett fält
Margret (52) och Tatenda Macheka från WFP pratar på ett fält nära Masvingo i Zimbabwe. Foto: WFP

För miljontals människor i utvecklingsländer sker detta matsvinn i skördetider. Dåliga lagringsmöjligheter på gårdar leder till skadedjursangrepp och mögel som förstör grödor. Brist på tillgång till teknik och marknader innebär att många bönder tvingas se sina skördar ruttna på fälten eftersom den arbetskraft och de ekonomiska investeringar som krävs för att skörda dem ofta saknas.

Tillsammans med kronisk fattigdom, konflikter och ekonomiska kriser är matförlust en av grundorsakerna till hunger på ett globalt plan. Matförlust representerar också ett slöseri med just de resurser som används för att producera mat – såsom odlingsmark, vatten och energi.

En tallrik med färgglad sallad
Mat på Nordic Food Waste Conference 2022. Foto: Lars Dareberg/Norden.org

Här är fem grundläggande fakta:

  1. En femtedel av maten som produceras för mänsklig konsumtion går förlorad eller går till spillo globalt. Det motsvarar en miljard måltider om dagen.
  2. Den totala kostnaden för matförlust och matsvinn för den globala ekonomin uppskattas till ungefär 1 biljon US-dollar.
  3. Matförluster och matavfall genererar upp till 10 procent av de globala utsläppen av växthusgaser – nästan fem gånger de totala utsläppen jämfört med flygsektorn.
  4. Sextio procent av matsvinnet sker på hushållsnivå.
  5. Matsvinnet är högre i hetare länder, både på hushållsnivå och i efterskördfasen, med höga temperaturer som påverkar lagring, bearbetning och transport av livsmedel.

Att halvera det globala matsvinnet till 2030 är en av FN:s högsta prioriteringar. Faktum är att det är ett av organisationens 17 globala mål för hållbar utveckling.

World Food Programme (WFP), FN:s livsmedelsprogram, hjälper jordbrukare att förbättra hanteringen och lagringen av skördade grödor genom utbildning i förbättrade hanteringsmetoder efter skörd och subventionerad vatten- och lufttät lagringsutrustning.

WFP tar också itu med matsvinnet genom att öka tillgången till lokala marknader. Detta innefattar att köpa sina skolmåltider med lokalt odlade grödor och att arbeta tillsammans med samhällen för att bygga eller renovera vägar och broar och lager.

Men var och en av oss kan redan på individnivå spela roll för att minska matförluster och matsvinn, inte bara för matens skull utan också för de resurser som ingår i den.

(källa: UNEP Food Waste Index Report 2024)

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19