Chiles förra president Michele Bachelet ny chef för FN:s kvinnoenhet

alt

altFN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har idag utsett Chiles förra president Michele Bachelet till chef för den nya kvinnoenheten UN Women.

Den nya enhetens uppgift är att främja kvinnors och flickors rättigheter över hela världen.

UN Women för samman fyra FN enheter som fokuserar på kvinnofrågor; the Division for the Advancement of Women (DAW), the Office of the Secretary General´s Special Adviser on Gender Issues (OSAGI), the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) och the International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)

Den nya enheten inleder sitt arbete i januari 2011 och kommer att stöda, inte ersätta, det arbete som görs inom FN systemet av bland annat UNICEF, UNDP och UNFPA.

Läs mera på UN News.

Foto: UN Photo