Finnarna kämpar för ett ledigt säte – men de permanenta sätena är norska!

Security council

Security council

De nordiska länderna investerar mycket energi i säkerhetsrådet denna höst. Finland må vara den enda nordiska kandidaten för ett av de icke-permanenta sätena, men den norska delegationen konstaterar skämtsamt att de säkrat inte bara en men flera permanenta platser vid rådet.

Dessa säten är kanske inte politiska, men rådets alla stolar och övrig interiör är, de facto, norska. De designades av den norske arkitekten Arnstein Arneberg under tidigt 50-tal. De restaureras nu till ursprungligt skick, och Norge kommer att bidra med 5 miljoner dollar för renoveringen av säkerhetsrådets sal, samt ytterligare 3,2 miljoner för den pågående renoveringen av FN:s högkvarter i New York.

Rebuilding SC

Finland, å andra sidan, tillstår att inga extra kostnader tillkommer av kampanjen för ett säte i säkerhetsrådet. Den 18:e oktober kommer generalförsamlingen att rösta om de fem icke-permanenta medlemmarna för perioden 2013-2014.

De nordiska länderna har traditionellt enats bakom en kandidat för varannan mandatperiod på två år inom gruppen för Västeuropa och övrigt. Inget står för givet, och Finland måste konkurrera med Luxemburg och Australien för de två platser som tillägnas gruppen. Island, som nordisk kandidat, förlorade mot Österrike och Turkiet år 2008.

Finlands president Sauli Niinistös ansträngningar kommer att stödjas av de tidigare presidenterna Tarja Halonen och Martti Ahtisaari, som båda kommer att resa till New York för att uppbacka ansträngningarna före omröstningen den 18:e. Halonens fördelar är hennes fast etablerade och stora internationella nätverk efter många utvecklingsprojekt för FN på hög nivå. Ahtisaari har, även han, imponerande kontakter och dessutom den prestige Nobels fredspris medför.

President Niinistö kommer att tala för Finlands del under generalförsamlingens 67:e sessions generaldebatt den 25:e september. Enligt den finska dagstidningen Helsingin Sanomat har Finland inte planerat att utföra några ”imponerande politiska tricks” för att utöka sitt stöd.

”De argument vi presenterar har hela tiden varit desamma”, säger Kari Kahiluoto från det finska utrikesministeriet och ansvarig för Finlands kampanj.

Finland presenteras som ett land utan någon egen politisk agenda att framföra i säkerhetsrådet, och som FN:s operationer troget.

Finland är det enda nordiska landet som representeras av ett statsöverhuvud under generaldebatten. Norges nya utrikesminister, Espen Barth Eide, kommer att tala inför generalförsamlingen den 27:e september. Enligt det nuvarande schemat, kommer Sveriges utrikesminister Carl Bildt att tala den 28:e september, och Islands och Danmarks utrikesministrar Össur Skarphéðinsson och Willy Sövndal dagen därpå, den 29:e september.