FN aktörer inom brottsbekämning

UNODC

FN:s kontor för bekämpning av narkotika och kriminalitet, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), har som upppgift att bistå FN:s medlemsländer i arbetet mot olagliga droger, brottslighet och terrorism i alla dess former. UNODC:s mandat och arbete baseras på  FN:s konventioner för narkotikakontroll, FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tre protokoll mot människohandel, smuggling av migranter, respektive illegala vapen, FN:s konvention mot korruption, samt det framväxande internationella regelverket mot terrorism.

Läs mera om UNODC (på engelska) http://www.unodc.org/