Dag Hammarskjöld biblioteket lanserar webbverktyg för forskning

FN:s Dag Hammarskjöld bibliotek har lanserat ett nytt webbaserat verktyg för att underlätta forksning om varje medlemslands arbete och åtgärder. ”UN Member states on the record” programmet bygger på de vanligaste frågorna som biblioteket fått genom åren och samlar information, som tidigare fanns utspridd i flera olika databaser, på en och samma plats. Informationen omfattar bland annat centrala dokument som varje medlemsland presenterat i FN:s huvudorgan, resolutioner som medlemslandet medverkat i och rapporter som landet lämnat in.

Verktyget hittar du på adressen: http://www.un.org/memberstatesontherecord