FN-expert: publicera rapporten om CIA-förhör

benemmerson

benemmerson

7.3.2013 – En oberoende FN-expert har uppmanat USA:s och Storbritanniens regeringar att släppa informationen gällande de konfidentiella förfrågningarna om CIA:s arresterings- och förhörsmetoder under president George W. Bush.

I en rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter konstaterade specialrapportören för mänskliga rättigheter och antiterrorism, Ben Emmerson, att USA:s myndigheter ”omedelbart och så fullständigt som möjligt” bör publicera rapporten som senatens kommitté för underrättelsefrågor sammanställt. Kommittéens (Senate Select Committee on Intelligence) rapport behandlar CIA:s sekretessbelagda arresterings- och förhörsprogram.

Enligt Emmerson baserar sig publiceringsanfordran på principerna för redovisningsansvar för systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna i kampen mot terrorism.

”De individer som funnits delaktiga i hemliga arresteringar och olagliga gärningar under dessa arresteringar, och även deras överordnade i de fall de beordrat, uppmuntrat eller givit sitt godkännande till arresteringar, bör omedelbart ställas inför rätta. Och i de fall de bedöms skyldiga, bör de tilldelas straff i enlighet med hur grava handlingar de begått”, sade Emmerson.

Det internationella samfundet har misslyckats med att kräva ansvarstagande för de gärningar begångna av vissa CIA-sektioner som implementerat tortyrprogram, överlämnanden och hemliga arresteringar av misstänkta, fortsatte Emmerson.

Han uppmanade även den brittiska regeringen att publicera mellanrapporten för den så kallade Gibson-undersökningen, vars uppgift är att undersöka anklagelserna gentemot Storbritanniens underrättelsetjänst om dess vetskap och inblandning i tortyr och överlämningar.

Emmerson uppmanade regeringar, speciellt de som enligt uppgifter givit tillträde till sitt luftrum och landningsbanor, att se över sin inhemska lagstiftning och policy, samt se över de undersökningar som hittills genomförts av de nationella myndigheterna.