Ungdomen fängslad i tystnad

Foto: Flickr / Ashley Rose / Creative Commons

Foto: Flickr / Ashley Rose / Creative Commons

12.8.2014 –  Upp till 70 % av ungdomar inom ungdomsvården har minst ett mentalt hälsoproblem, och 55 % lider av två eller mer.

Och då upp till 20 % av världens ungdomar lider av olika problem med den mentala hälsan varje år, strävar FN idag till att öka medvetenheten kring problemet då vi uppmärksammar den internationella ungdomsdagen som firas den 12 augusti varje år.

Ungdomar med mentala problem utsätts ofta för stigmatisering och diskriminering, vilket i sin tur kan leda till ökade problem och uteslutning. Speciellt utsatta är ungdomar som är hemlösa, föräldralösa eller omhändertagna.

Hindren dessa ungdomar möter kan vara överväldigande, speciellt i länder där investeringar och resurser kring den mentala hälsan är få eller otillräckliga. Orsakerna kan variera från vanvård till irrationella rädslor, men ofta marginaliseras personer med mentala hälsoproblem och hindras därigenom från att bidra till samhället de lever i, och utesluts ofta även från grundläggande hälsovårdssystem. Detta gör dem än mer utsatta och ökar risken för fattigdom, våld, social marginalisering – vilket i sin tur återspeglas negativt på samhället, och en spiral är född.

I sitt meddelande inför den internationella dagen påminner generalsekreterare Ban Ki-moon oss att förståelse och hjälp är de rätta medlen för dessa ungdomar, och något vi alla kan bidra med.

”Låt oss börja tala om mental hälsa på samma sätt som vi talar om vår allmänna hälsa. Då vi markerar den internationella ungdomsdagen, låt oss hjälpa ungdomar med mentala hälsoproblem nå sin fulla potential och visa att mental hälsa är viktig för oss alla.”

Ansträngningar krävs för att övervinna stigma och isolering, och försäkra att utsatta ungdomar får den vård de behöver. Idag vill FN lyfta den slöja som håller dessa ungdomar fängslade i tystnad.
Du kan delta i diskussionen med hashtag #mentalhealthmatters! För mer information och diskussion kan du även besöka UN4Youth på Twitter, Pinterest, Facebook och Instagram.

youth day