FN-experter: ”Om vi sviker miljön, sviker vi våra mänskliga rättigheter”

Bilskrot dumpade nära en flod i North Carolina. Foto: UN Photo / Philip Teuscher

Bilskrot dumpade nära en flod i North Carolina. Foto: UN Photo / Philip Teuscher

19.4.2013 – ”I många avseenden misslyckas vi konstant med att skydda och bevara vår miljö, ofta med allvarliga konsekvenser för de mänskliga rättigheterna – detta trots stora framsteg inom vissa områden”, varnade en grupp oberoende FN-experter inför den internationella dagen för Moder Jord, som firas på måndag den 22:a april.

”Under årtionden sedan dagen första gången firades år 1970, har det internationella samfundet gjort märkbara framsteg för att åtgärda akuta miljöproblem”, noterade experterna. ”Vi har åtgärdat ozonskiktet, förhindrat många arters utrotning, marin förorening och avvärjt ett flertal allvarliga hot mot miljön.”

Men framstegen till trots, återstår många allvarliga problem och hinder. ”Rätten till hälsa är en inklusiv rätt som även berör underliggande faktorer som en hälsosam levnadsmiljö”, betonade FN:s specialrapportör för rätten till hälsa, Anand Grover. Således, ”då giftiga substanser dumpas eller läcker ut, och människor bor nära dessa dumpningsområden, insjuknar och till och med dör, har dessa människors mänskliga rättigheter inkräktats på,” sade specialrapportören för giftigt avrall, Marc Pallemaerts.

”Då obehandlat mänskligt avfall, som hotar vår miljö, dödar och gör miljoner människor, varav många är barn, sjuka”, förklarade specialrapportören för rätten till vatten och sanitet, Catarina de Albuquerque, ”bryter vi mot människors grundläggande rätt till sanitetsmöjligheter.”

”Då våra floder utarmas och förorenas, är det de kommande generationernas levebröd och uppehälle vi lägger i vågskålen”, sade specialrapportören för rätten till mat, Olivier de Schutter.

”Då vi förorenar vår jord och slösar med dess resurser, bryter vi mot de kommande generationernas rättigheter och undergräver den internationella normen för demokratiskt deltagande och rättvis fördelning av planetens rikedomar, sade experten för jämlikhet och demokratisk internationell ordning, Alfred de Zayas.

Dessa är endast vissa exempel på de utmaningar det internationella samfundet möter på grund av hoten mot vår miljö, sade expertgruppen. ”Vi måste samarbeta kollektivt för att åtgärda dessa, och många andra, akuta miljöproblem som fortsättningsvis har allvarliga konsekvenser för människors grundläggande rättigheter.”

Den första internationella dagen för Moder Jord, den 22:a april 1970, markerade början för den moderna miljörörelsen, och datumet har blivit ett globalt evenemang som bekräftar vikten av att skydda och bevara vår naturliga miljö.