FN experter oroade över vedergällning mot kinesiska aktivister

UN Photo/Jean-Marc Ferré

UN Photo/Jean-Marc Ferré

16 oktober 2013- En grupp självständiga FN experter har uttryckt djup oro över uppgifter som hävdar att kinesiska människorättsaktivister har blivit utsatta för vedergällning efter att ha försökt delta i FN:s människorättsgranskning för Kina.

Aktivister har enligt uppgifter hotats, arresterats, förbjudits delta i demonstrationer och hindrats från att lämna Kina kring tidpunkten för den andra granskning av Kinas människorättssituation. Granskningen utförs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i samband med dess universella periodiska översyn, UPR (Universal Periodic Review)*. Granskningen tar plats den 22 oktober 2013 i Genève.

“Att skrämma civilsamhällets medlemmar som försöker bidra till den viktiga internationella dialogen är totalt oacceptabelt”, sade experterna. ”Det är avgörande för processen att civilsamhällets aktörer, inklusive människorättsaktivister och andra nationella intressenter, garanteras fritt deltagande”.

Experterna sade: ”Dessa fall tycks vara en del av ett mönster i Kina. Ett mönster av ökade trakasserier av medborgare som efterlyser mer ansvarighet av myndigheter, transparens samt en politisk och juridisk reform.  

Experterna har fått ta del av information som säger att rättsaktivisterna Cao Shunli och Chen Jianfang skulle ha hindrats från att stiga ombord på flygplan till Genève, där de skulle delta i aktiviteter organiserade kring rådets sammanträde i september.

Enligt uppgifter, fick Chen Jianfang veta att hon fått livstids reseförbud utanför landet, medan Cao Shunli anhölls av kinesisk säkerhetsmyndighet den 14 september. Cao Shunlis familj hävdar att de inte fått någon formell anmälan om hennes kvarhållande.

Enligt rapporter har även kinesiska civilaktivister, som demonstrerat sedan juni för deras rätt att delta och få ta del av informationen Kina rapporterat till UPR, upplevt hotelser av lokalmyndigheter under flera olika tillfällen.

“Dessa uppgifter tyder på att det skett vedergällning mot människor som försöker samarbeta med FN”, sade den särskilda granskaren för människorättsförsvarare, Margaret Sekaggva. ”Försvararna spelar en avsevärd roll i att hålla stater till svars för implementering av mänskliga rättigheter, inklusive på den internationella nivån. Deras legitima arbete måste respekteras fullt ut.”

Kina antog rekommendationer, som gjordes under den första periodiska översynen år 2009, att stärka dess förhållande med civilsamhället samt att främja och skydda mänskliga rättigheter.

Den kinesiska regeringen informerade experterna att icke-statliga organisationer hördes innan UPR sammankomsten och att utdraget för den nationella rapporten finns tillgängligt på dess officiella webbsida.

(*) Den universella periodiska översynen, Universal Periodic Review (UPR) är en unik process där samtliga FN medlemsstaters människorättssituation granskas. Med hjälp av FN:s råd för mänskliga rättigheter ger UPR varje stat möjligheten att deklarera vilka åtgärder som tagits för att förbättra människorättssituationen i landet och hur de implementerat sina skyldigheter. Civilsamhället ges även en möjlighet att delta i processen, som ämnar påminna stater om deras skyldighet att respektera och implementera alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. För tillfället existerar inte någon liknande universell mekanism. Läs mer här.

Mänskliga rättigheter- Kina:http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/CNIndex.aspx

För mer information se:
Human Rights defenders: http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
Yttrandefrihet:http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
Fredlig sammankomst:http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
Tvingade eller ovilkorliga försvinnanden:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx