När Moder Jord tydligt uppmanar till akut handling

UNSPLASH, NASA - GULF OF MEXICO, UNITED STATES

Internationella dagen för Moder Jord firas för att påminna oss om att jorden ger oss liv och näring. Dagen påminner om det kollektiva ansvar vi har för att främja harmoni med naturen och jorden och uppnå en rättvis balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga behoven för nuvarande generation och nästkommande.

I år uppmanar Moder Jord uppenbarligen till en akut handling då naturen lider. Australienska bränder, värmeböljor och den värsta gräshoppsinvasionen i Kenya. Nu står vi inför stora utmaningar som följd av COVID-19, en global pandemi.

”Den nuvarande krisen är en kris som aldrig tidigare skådats”, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i ett uttalande om Internationella dagen för Moder Jord. ”Vi måste ta vara på återhämtningen och göra den till en verklig möjlighet att göra rätt för framtiden. Växthusgaser, precis som virus, tar inte hänsyn till nationella gränser. Idag måste vi kräva en hälsosam, hållbar och resilient framtid för människor och planeten”.

Från varje ny infektionssjukdom som uppstår hos människor var fjärde månad, kommer 75 % av dessa nya sjukdomar från djur, enligt FN:s miljöprogram. Det visar på hur nära människor, djur och miljö är sammankopplat. Under COVID-19 har vi sett positiva effekter på miljön så som förbättrad luftkvalitet och minskade utsläpp av växthusgaser. Men de är bara tillfälliga, eftersom det är en konsekvens av en tragisk ekonomisk kris och mänskligt nödläge.

Stanna hemma och spela för klimatet under Internationella dagen för Moder Jord

I år är det 50-årsjubileum för den Internationella dagen för Moder Jord, och fokus är fokus klimatåtgärder.

När COVID-19-krisen fortsätter runtom i världen har miljoner människor påverkats av stängningen av olika skolor och företag, precis som isoleringsåtgärder och sociala distansåtgärder.

Men många av oss vill fortfarande ha ett sätt att få våra röster hörda om klimatåtgärder, även om det inte är möjligt att genomföra traditionella former av aktivism på grund av rådande omständigheter.

Vår kampanj i år, Mission 1.5, ”Stanna hemma och spela för klimatet under Internationella dagen för Moder Jord”, ger människor möjlighet till ett sätt att göra just det.

Mission 1.5 är ett webbaserat spel som utbildar människor om klimatpolitik och ger en plattform för människor att rösta om vilka lösningar de vill se. Rösterna kommer sedan att sammanställas och levereras till länders regeringar. Informationen kan hjälpa regeringarna att få förtroende för att vidta de drastiska åtgärder som krävs för att kunna hantera klimatkrisen.

Gör din röst hörd och tryck här för att spela spelet.

FOTO: FN Foto, Mission 1.5 spelet