75 sätt FN gör skillnad: Skyddar konsumenters hälsa

Skydda konsumenters hälsa
 
För att garantera säkerheten för livsmedel som säljs på marknaden har FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Världshälsoorganisationen, i samarbete med medlemsstaterna, fastställt standarder för mer än 200 livsmedelsvaror, säkerhetsgränser för mer än 3200 livsmedelsföroreningar och regler om livsmedelsbearbetning, transport och lagring. Standarder för märkning och beskrivning säkerställer att konsumenten inte vilseleds. Mer mat än någonsin reser runt jorden, och FN arbetar för att se till att det är säkert.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19