Människorättsaktivister under hot i Sri Lanka

Minister Mahinda Samarahinghe adresserar rådet för mänskliga rättigheterFN:s högkomissarie för mänskliga rättigheter Navanethem Pillay varnar för repressalier mot människorättsaktivister i Sri Lanka. Rådet för mänskliga rättigheter antog igår en resolution gällande Sri Lanka, och rådsmötet har präglats av en aldrig tidigare skådad och oacceptabel mängd av hotelser och trakasserier gentemot aktivister från Sri Lanka som rest till Genève för att ta del i debatten.
Aktivisterna har även hotats av den 71 man starka regeringsdelegationen och trakasserier av aktivister har rapporterats från andra orter kring Genève.Å andra sidan emottog Sri Lankas ambassadör i Genève ett anonymt hotelsebrev som nu undersöks närmare av polisen och FN:s säkerhetsavdelning.

 Samtidigt, i Sri Lanka, har nyhetsmedierna (TV, radio och dagstidningar) bedrivit smutskampanjer mot kända aktivister, nämnt aktivisterna vid namn och ofta även publicerat bilder på dem, beskrivande dem som ”NGO –gäng”. Aktivisterna har blivit utmålade som landsförrädare, betalda soldater och inblandade i terrorism. Vissa av rapporterna har innehållit knappt dolda hotelser och incitament samt varningar för repressalier. Minst två kommentarer av läsare har uppmanat till att bränna ner aktivisternas hus, och en av kommentarerna förespråkade direkt avrättning.   

 Högkomissarien har lagt märke till att vissa av attackerna riktade mot människorättsaktivisterna publicerades i statlig media och på statliga webbsidor, eller publicerades av journalister som var ackrediterade till rådets session av Sri Lankas ständiga representation. Hon uppmanar regeringen att trygga människorättsaktivisternas säkerhet, att offentligt ta avstånd från dylika uttalanden, och att tydligt hävda medborgarnas rättigheter att delta i den samhälleliga debatten.