FN-toppmöte för att stoppa det sexuella våldet i konflikter

UN PHoto: UN Photo/Tobin Jones

UN PHoto: UN Photo/Tobin Jones

10.6.2014 – ”Våldtäkt är inte kvinnors problem. Det är ett globalt problem.” FN:s specialsändebud för flyktingar, Angelina Jolie, summerar det väl. Konfliktrelaterat sexuellt våld är lika destruktivt som bomber och kulor, och bringar outsägligt lidande för kvinnor och flickor, pojkar och män. Våldtäkter bidrar till fattigdoms- och osäkerhetsspiralen, hindrar försoning och försvårar fred och återuppbyggnad.

Storbritanniens regering och FN står nu värdar för det största toppmötet någonsin för utrotandet av sexuellt våld i konflikt. Toppmötet, som påbörjas idag i London, bringar samman regeringar som stött FN:s deklaration för att få ett slut på sexuellt våld inom konflikter – däribland Sveriges.

Storbritanniens utrikesminister William Hague och Angelina Jolie kommer tillsammans att leda mötet, vars främsta mål är att intensifiera ansträngningarna för att byta ut straffrihetskulturen mot en avskräckningskultur. Förövare måste ställas till svars, internationella ansträngningar för att förebygga och åtgärda våldet bör förstärkas, och den staters nationella kapacitet måste understödas.

”Jag hoppas få höra fler och starkare röster mot det sexuella våldet”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i ett uttalande inför toppmötet. ”Jag kommer att höja min röst – och jag räknar med er alla och hoppas ni deltar i en global kör av röster som kräver aktion runtom i världen.”


Angelina Jolies öppningstal på toppmötet

Du kan följa med de senaste uppdateringarna under toppmötet på dess Facebook-sida och Twitterkonto, och delta i diskussionen med hashtagen #TimeToAct.