FN uppmanar EU att upprätthålla principerna för asyl

syria

syria
17 oktober 2012 – Förenta Nationerna uppmanade igår den Europeiska unionen att upprätthålla sina principer för asyl då antalet flyktingar från Syrien fortsätter att stiga.

”Dessa principer inkluderar tillgång till territorium, tillgång till asylprocesser, en harmoniserad beslutsprocess för asylansökningarna och ömsesidigt stöd medlemsstater emellan”, sade talesmannen för FN:s flyktingorgan, UNHCR, Adrian Edwards under ett presstillfälle i Genève och citerade det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS).

”För EU är det här en möjlighet att visa hur dess solidaritetsprinciper tillämpas i praktiken”, sade han.

Enligt EU-komissionen emottog EU, Norge och Schweiz sammanlagt 16 474 asylansökningar av syrier mellan januari 2011 och augusti 2012. Tyskland, Sverige och Schweiz fick flest ansökningar.

Enligt Edwards varierar ländernas förhållningssätt till skydd, status och rättigheter avsevärt, även om flertalet behandlar ansökningarna och erbjuder skydd åt syrierna.

”I vissa länder längs EU:s östra gränser får närmare hälften av ansökningarna avslag. Dessutom erbjuder vissa länder inte mycket mer än tolererad vistelse i landet, istället för verkligt skydd”, sade Edwads. ”Därför finns en stor risk att människor i behov av skydd nekas de rättigheter de är berättigade till under EU- eller internationell lag, och tvingas söka sig vidare.”

Mer än 20 000 personer, vara största delen civila, har dött i Syrien sedan protesterna mot president Bashar al-Assad började ca 20 månader sedan. Ytterligare 2,5 miljoner syrier är i akut behov av humanitärt bistånd enligt FN-uppskattningar.

Irak, Jordan, Libanon och Turkiet har idag emottagit en överväldigande majoritet av de syriska flyktingarna, med mer än 340 000 syrier som antingen registrerats eller väntar på att registreras. UNHCR varnar emellertid för behovet av beredskapsplaner på såväl nationell som regional nivå för att skydda dem som kommer att anlända till EU-området emedan krisen fortsätter.