Generalsekreterarens budskap på FN-dagen

UN Day

UN Day

24 oktober 2013- FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons budskap FN-dagen till ära. 

Kära vänner,

FN-dagen är ett tillfälle att erkänna hur mycket denna oersättliga organisation bidrar till fred och gemensamma framsteg. Det är ett tillfälle att reflektera över vad vi ytterligare kan göra för vår vision av en bättre värld.

Konflikten i Syrien är vår största säkerhetsutmaning. Miljontals människor är beroende av FN:s humanitära personal för livräddande hjälp. FN-experter jobbar tillsammans med den fredsprisvinnande Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) för att förstöra Syriens kemiska vapenlager. Vi verkar för en diplomatisk lösning som gör slut på lidandet som pågått alltför länge.

Vår största utmaning inom utveckling är att göra hållbar utveckling till verklighet.

Millenniemålen har halverat mängden fattiga på jorden. Nu måste vi upprätthålla takten och förbereda en lika inspirerande post-2015 utvecklingsagenda samt nå en överenskommelse om klimatförändring.

I år igen såg vi Förenta nationerna sammankomma kring väpnade konflikter, mänskliga rättigheter, miljön och många andra ärenden. Vi visar fortsättningsvis vad kollektiva handlingar kan åstadkomma. Vi kan åstadkomma ännu mer.

I en värld där vi är starkare knutna till varandra måste vi vara mer förenade.

Låt oss FN-dagen till ära lova att leva upp till våra grundläggande ideal samt jobba tillsammans för fred, utveckling och mänskliga rättigheter.

Ban Ki-moon