75 sätt som FN gör skillnad: Distribuerar mat till de som behöver det mest 38/75

FOTO: Unsplash/Timothy Barlin

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad: 

Efter ett decennium med en minskning av antalet människor som lever i hunger har vi haft en svag men stabil ökning sedan år 2015. Det uppskattas att 821 miljoner människor levde i hunger under 2018. Om denna trend inte förändras kommer globala målen, och särskilt mål 1 – utrota fattigdom, inte uppnås till år 2030. Samtidigt ser vi att fetma fortsätter att öka i alla delar av världen.

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) är den största humanitära organisationen i världen som bekämpar hunger och hungersnöd. De tillhandahåller matförsörjning i krissituationer och samarbetar med samhällen gällande näring och livsmedel. Varje år hjälper WFP nästan 100 miljoner människor i 83 olika länder. Organisationen hjälper världens fattigaste och mest undernärda människor och syftar till att uppnå FN:s globala mål 1.

Under 2014 levererade WFP skolmåltider eller portioner som kunde ätas hemma till mer än 17 miljoner skolelever. Nyligen har WFP också bistått med pengar för att människor ska kunna köpa den mat de behöver. WFP hjälper också ett antal andra humanitära organisationer med logistik, transport och telekommunikation.