FN:s klimattoppmöte i Paris: start-, inte mållinjen

COP21 Norden RESIZED

COP21 Norden RESIZED

November 2015 – FN har uttryckt sina förhoppningar om att det kommande klimattoppmötet som påbörjas i Paris den 30 november kommer att markera ”startlinjen, inte mållinjen, för våra ambitioner”, enligt FN:s biträdande generalsekreterare för klimatförändring, Janos Pasztor.

Mer än 120 länder har bekräftat sitt deltagande i klimatkonferensen, även kallad COP21, i Paris.

Enligt de senaste siffrorna har mer än 166 länder, som kollektivt står för mer än 90 % av de globala utsläppen, redan framlagt sina nationella klimatmålsättningar, kända som INDCs.

”Om dessa nationella målsättningar implementeras framgångsrikt, kan utsläppskurvan vändas nedåt så att temperaturhöjningen blir omkring tre grader före slutet av detta århundrade”, sade Pasztor under en presskonferens, och tillade att även om detta är ett stort framsteg, är det ändå inte tillräckligt.

UNEP, FN:s miljöprogram, har varnat för att akuta åtgärder behövs för att minska växthusutsläppen om den globala temperaturhöjningen skall kunna hållas i shack. I annat fall kommer världen att måsta betala ett än mycket högre pris i framtiden.

”Målet är nu att göra både snabbare och ännu effektivare åtgärder för att begränsa temperaturhöjningen till under 2 grader Celsius”, säger generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Samtidigt måste vi stödja länder så de kan anpassa sig inför de oundvikliga konsekvenser vi redan står inför.”

I en debattartikel som publicerades samtidigt världen över beskriver Ban Ki-moon sina förväntningar inför Pariskonferensen.

”Jag ser fyra viktiga element som måste uppfyllas för att Parismötet skall bli en framgång: hållbarhet, flexibilitet, solidaritet och trovärdighet”, skriver Ban.

Enligt generalsekreteraren måste Parismötet vara hållbart och erbjuda en långsiktig vision som är förenlig med tvågradersmålet, samt sända en tydlig signal till den ekonomiska marknaden om att ”den globala ekonomins omställning mot en värld med lägre utsläpp är både oundviklig, fördelaktig och redan pågående.”

Flexibilitet är en annan viktig aspekt, så att inte avtalet måste omarbetas och omförhandlas hela tiden. Avtalet måste därför enligt Ban ”innefatta regelbundna femårsperioder under vilka regeringar kan se över framstegen och stärka sina nationella målsättningar i enlighet med vetenskapens krav.”

”Parisavtalet är inte mållinjen. Det är startlinjen, och mötet måste bli vändpunkten mot en framtid med mindre utsläpp.”

arton COP banner RESIZED