FN:s kommissionär för de mänskliga rättigheterna tilldelades Stockholm Human Rights Award

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Navi Pillay tilldelades på tisdagen Stockholm Human Rights Award, ett pris som hon tilldelas ”för sitt livslånga arbete för att främja rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, och för sin roll i utvecklandet av en banbrytande rättspraxis för att våldtäkter ska bedömas som folkmord.”

Priset har instiftats av Sveriges advokatsamfund, International Legal Assistance Consortium, ILAC, och International Bar Association, IBA. Det har sedan 2009 årligen tilldelats en person eller en organisation som gjort särskilt framstående insatser för att främja rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den första mottagaren av Stockholm Human Rights Award var den sydafrikanske domaren Richard Goldstone.

I sitt tal lyfte Navi Pillay särskilt fram diskriminering, bland annat av gästarbetare och papperslösa invandrare, och konflikter som stora hinder mot att människor ska kunna åtnjuta sina rättigheter. Hon betonade även att fattigdom är ett stort hinder för förverkligandet av mänskliga rättigheter.

Läs Navi Pillays tal på Advokatsamfudnets webbplats.