FN:s världslivsmedelsprogram presenterar årsrapport

FN:s världslivsmedelsprogram WFP har gett ut sin årsrapport med information om organisationens arbete under år 20008. Under året stod WFP inför många olika utmaningar till följd av ökade mat- och bränslepriser och den ekonomiska krisen. Enligt rapporten ökade antalet undernärda människor år 2008 till 963 miljoner vilket är en ökning på 115 miljoner under de senaste två åren.

Läs rapporten här.