”Att vara chockad räcker inte”

09 03 2015Children Migrants

09 03 2015Children Migrants

4.9.2015 – FN:s högkommissarie för flyktingar uppmanar EU att ta emot minst 200 000 flyktingar som en del av ett massivt vidarebosättningsprogram.

António Guterres, högkommissarie för FN:s flyktingorgan UNHCR betonar i ett uttalande att ”det först och främst handlar om en flyktingkris, inte ett migrationsfenomen. Majoriteten av dem som anländer i Grekland kommer från konfliktzoner som Syrien, Irak eller Afghanistan, och flyr helt enkelt för sina liv.”

55e961ae6Enligt Guterres kan inget land bära bördan ensamt, men inget land kan heller vägra att bära sin del av ansvaret. Detta är enligt Guterres ett avgörande ögonblick för den Europeiska Unionen som inte har något annat val än att mobilisera sig kring denna fråga med full styrka.

Enligt UNHCR behövs nu ett massivt vidarebosättningsprogram för flyktingar, med obligatoriskt deltagande av alla EU:s medlemsländer.

EU-kommissionen väntas föreslå att 160 000 asylsökande som kommit till Italien, Grekland och Ungern ska fördelas mellan övriga medlemsländer.

”Mycket preliminära uppskattningar pekar på ett behov av vidarebosättning på omkring 200 000 platser. Detta kan endast fungera om det kombineras med adekvat mottagningskapacitet, speciellt i Grekland. Solidaritet kan inte förbli på endast några få medlemsstaters ansvar”, sade Guterres i sitt uttalande.

Medan den hjärtekrossande bilden av en drunknad flyktingpojke spridits på de sociala medierna runtom i världen tillsammans med bilder på kvävda barn i lastbilsutrymmen eller gråtande på järnvägsspåren i Ungern, har UNICEF:s exekutiva direktör Anthony Lake gått ut med ett starkt uttalande för ökat skydd för flyktingbarnen.

”Det räcker inte att världen chockas av dessa bilder”, sade han i ett uttalande. ”Chocken måste uppvägas av aktion.”