Generalförsamlingen kräver ett slut på våldet i Syrien

16.5.2013 – FN:s generalförsamling uttryckte igår sin grava oro gällande det ökande våldet i Syrien under antagandet av en resolution som uppmanar till snabba framsteg för en politisk transition ”som representerar den bästa möjligheten för att lösa situationen […] fredligt.

Resolutionen, som antogs med 107 röster för, 12 emot, och 59 nedlagda, uttryckte generalförsamlingens bestörtning över dödssiffrans skarpa ökning, som FN nu uppskattar liggar vid tiotusentals. Resolutionen fördömer även den syriska regeringens ökade användning av tunga vapen samt de grova och systematiska brotten mot mänskliga rättigheter.

Resolutionen, ledd av Arabländer, begär det internationella samfundets akuta finansiella stöd för mottagarländer för att tackla det ökande behovet av bistånd till de syriska flyktingarna. Den begär även FN:s specialrapportör att presentera en rapport över de internt fördrivna personernas (IDP’s) extremt allvarliga situation inom 90 dagar.