Första globala FN-rollspelet äger rum i augusti nästa år

Det första globala FN rollspelet, ett så kallat Model United Nations evenemang, kommer att ordnas i Genève i Schweiz 5-7 augusti 2009. Evenemanget kommer att samla de bästa studenterna från universitet runt om i världen och temat för det första rollspelet är millenniemålen.

Läs mera här.